Køb sikkert på KopK

Når du handler på nettet, skal du sikre dig, at sikkerheden er i orden. Det gælder både, når du betaler, og når du giver oplysninger om dig selv.

Her på KopK of Copenhagen tager vi sikkerheden meget alvorlig og har derfor både hængelåsen og "https", som sikre sikker forbindelse ved hjælp af den såkaldte SSL-protokol. Så de sendte dataer bliver krypteret.

Og der ud over er vi med i E-Mærket og Webshop-mærket. For at sikre en endnu større sikkerhed for vores kunder.

Samt vi går også meget op i Miljøvenligpakning. Det gør vi ved at genbruge, så meget så muligt af det der kommer fra leverandørerne og de retur pakker der kommer tilbage.