Aktieavancebeskatningsloven

9788757426236

ISBN13: 9788757426236

Vejl. pris 2.000,00 kr SPAR 0,00 kr

-
En traditionelt opbygget kommentar til aktieavancebeskatningsloven af 2005, der understøtter arbejdet med loven i praksis for advokater, revisorer, domstole, skattemyndigheder og andre, der professionelt beskæftiger sig med skatteret. Der er af hensyn til bogens anvendelighed som kompakt opslagsværk lagt vægt på referater af afgørelser, gengivelse af referencetekster samt henvisninger til litteraturen. 
Bogen bygger videre på Aktieavancebeskatningsloven med kommentarer, udgivet i 2003 og 2008, og fremstillingen er ajourført indtil 1. april 2015. 

Indholdsoversigt 
Forord
Forkortelser 
Lovteksten 
Introduktion 
Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 
Kapitel 2. Kredsen af skattepligtige 
Kapitel 3. Almindelige aktier 
Kapitel 4. Særlige regler for visse aktier 
Kapitel 5. Investeringsbeviser og aktier i finansielle selskaber 
Kapitel 6. Opgørelse af gevinst og tab 
Kapitel 7. Erhvervelse og afståelse mv. 
Kapitel 8. Til- og fraflytning 
Kapitel 9. Ikrafttræden BILAG 
Litteraturfortegnelse Afgørelsesregister
Stikordsregister