Ansættelsesretlige aspekter af virksomhedsoverdragelser

9788757416442

ISBN13: 9788757416442

Vejl. pris 1.100,00 kr SPAR 0,00 kr

-
Ansættelsesretlige aspekter af virksomhedsoverdragelser beskriver og analyserer gældende ansættelsesretlige aspekter af virksomhedsoverdragelser i Danmark; først og fremmest på baggrund af lov om lønmodtageres retsstiling ved virksomhedsoverdragelse (virksomhedsoverdragelsesloven).

Loven er præceptiv og finder anvendelse på det betydelige antal virksomhedsoverdragelser, der finder sted hvert år. Virksomhedsoverdragelsesloven har givet anledning til et stort antal sager ved danske domstole og EU-Domstolen, der er af væsentlig betydning for fortolkningen af reglerne. 

Fremstillingen gennemgår et omfattende antal danske afgørelser fra de ordinære domstole, Arbejdsretten og faglig voldgift, samt afgørelser fra EU- og EFTA Domstolene. Blandt de emnekredse, der behandles i bogen, erafgrænsningen af de overdragelser, der er omfattet af lovenretsvirkningerne og konsekvenser af opsigelser af medarbejdere i strid med lovenkollektive overenskomsters stilling i forbindelse med virksomhedsoverdragelseudlicitering og outsourcinghåndtering af pensioner og andre ”benefits” ved virksomhedsoverdragelserkravene til information og høring.

Fremstillingen er en håndbog til praktikere, herunder praktiserende advokater, virksomhedsjurister, personer med ansvar for “human resource” samt advokater og jurister i organisationerne, men kan også anvendes som lærebog for studerende og andre med en videregående interesse for ansættelsesret.

Om forfatteren
Mette Klingsten er advokat med møderet for Højesteret og har udgivet en række andre bøger om ansættelsesretlige emner, eksempelvis om masse-afskedigelse og om personalepolitikker ligesom hun har været medforfatter til en generel fremstilling om funktionærret og andre ansættelsesretlige emner.

Indholdsoversigt
Forkortelser 
Forord 
Kapitel 1. Indledning
Kapitel 2. Direktivet og EU-retlige spørgsmål  
Kapitel 3. Hovedpunkter i virksomhedsoverdragelsesloven 
Kapitel 4. Definition af begrebet »virksomhed«  
Kapitel 5. Begrebet »overførsel« af virksomhed  
Kapitel 6. Hvilke typer af overdragelser omfattes 
Kapitel 7. Overdragelser fra virksomheder under insolvensbehandling mv.  
Kapitel 8. Den beskyttede kreds
Kapitel 9. Arbejdstagernes rettigheder og pligter i forbindelse med virksomhedsoverdragelse
Kapitel 10. Ophør af ansættelsesforhold i forbindelse med Virksomhedsoverdragelse
Kapitel 11. Forholdet mellem overdrageren og erhververen
Kapitel 12. Særligt beskyttede medarbejdere  
Kapitel 13. Information og forhandling 
Kapitel 14. Lovens anvendelsesområde og ikrafttrædelse 
Kapitel 15. Beslægtede emner 

Bilag 1. 
Bilag 2. 
Bilag 3. 
Bilag 4. 
Bilag 5. 
Bilag 6. 
Bilag 7. 
Bilag 8. 
Bilag 9. 

Litteraturfortegnelse 
Afgørelsesregister 
Stikordsregister 
Om forfatteren