Ansattes immaterielle lrettigheder

9788757421057

ISBN13: 9788757421057

Vejl. pris 375,00 kr SPAR 0,00 kr

-
Meget immaterialretligt beskyttet stof skabes af ansatte som led i deres arbejde for en arbejdsgiver. Det er derfor et vigtigt spørgsmål, i hvilket omfang rettighederne går over til arbejdsgiveren – et spørgsmål, som løses forskelligt fra disciplin til disciplin.

Bogen giver en samlet, opdateret beskrivelse af reglerne og den seneste retspraksis. Du får en behandling af i hvilket omfang arbejdsgivere får del i retten til immaterialretligt beskyttet stof skabt af ansatte, og hvilke betingelser der skal være opfyldt i den forbindelse. Fremstillingen er fokuseret på ophavsret, patentret, brugsmodelret, designret, kendetegnsret og halvlederbeskyttelse.

Indholdsoversigt.
Forord
Kapitel 1. Oversigt over immaterialrettighederne
Kapitel 2. Ansattes ophavsrettigheder
Kapitel 3. Lov om arbejdstageres opfindelser
Kapitel 4. Lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner
Kapitel 5. Andre immaterialrettigheder i ansættelsesforhold
Betænkninger, rapporter mv.
Hjemmesider
Domsregister
Stikordsregister