Brug af andres varemærker i digitale medier

9788757435122

ISBN13: 9788757435122

Vejl. pris 450,00 kr SPAR 0,00 kr

-
 Den teknologiske udvikling har konstant udfordret immaterialretten på væsentlige dele af varemærkeret, og især de digitale medier har således givet mulighed for nye former for brug af andres varemærker i markedsføringen som f.eks. brugen af AdWords i søgemaskinebaseret markedsføring, som keywords til brug for søgemaskineoptimering og som domænenavne. Også på de sociale medier som Facebook, Twitter og YouTube findes der talrige eksempler på, at andres varemærker er brugt som en form for kendetegn. Senest har brugen af andres varemærker som apps til smartphones givet anledning til konflikter, og der ikke er grund til at tro andet end, at udviklingen af de digitale teknologier og af de dermed forbundne digitale medier vil fortsætte med uformindsket styrke, og at der således vil opstå nye måder at bruge varemærker på. 

Retstillingen omkring brugen af varemærker på internettet kan langt fra siges at være afklaret. For det første giver Domstolens afgørelser i sig selv anledning til en række yderligere spørgsmål. For det andet er det sparsomt med retningslinjer for det både i teorien og i praksis vigtige samspil mellem varemærkelovgivningen og anden lovgivning herunder ikke mindst med den almene konkurrenceret. Hertil kommer, for det tredje, at den voldsomme vækst i handler foretaget over internettet og den forventede vækst i handler foretaget via mobile enheder, har medført, at mulighederne for at anvende andres varemærker i forbindelse med kommercielle aktiviteter på de digitale medier er blevet centrale kommercielle og juridiske problemstillinger for mærkeindehaverne. 

Bogen giver en grundig retlig analyse af gældende ret inden for hver af de tre centrale varemærkeretlige forgreninger – varemærkelovgivningen, den almene konkurrenceret og reguleringen af domænenavne  og skaber en øget klarhed og forudsigelighed i retstilstanden. Når brugen af en andens varemærke er omfattet af flere af de retlige forgreninger overlapper grænsefladerne. Bogen identificerer disse grænseflader, og fastlægger hvilke fortolkningsprincipper, der, i situationerne, finder anvendelse. 

Indholdsoversigt
Forord 
1. Indledning     

DEL I: TEORI, METODE OG AFGRÆNSNINGER 
2. Den teoretiske baggrund: Varemærkeretten som juridisk disciplin 
3. Metodiske overvejelser 
4. Afgrænsninger og anvendte begreber   

DEL II: VAREMÆRKERETTENS UDVIKLING I NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV 
5. Varemærkerettens udvikling og status   

DEL III: BRUG AF ANDRES VAREMÆRKER I DIGITALE MEDIER. EN ANALYSE AF GÆLDENDE RET 
6. Den første forgrening. Varemærkelovgivningen 
7. Anden forgrening. Den almene konkurrenceret og brugen af andres varemærker i digitale medier 
8. Tredje forgrening. Brug af andres varemærker i domænenavne    

DEL IV:SAMMENFATNING OG PERSPEKTIVERING 
9. Sammenfatning perspektivering 
10. Resumé på dansk 
11. Summary in English Litteraturliste 
Oversigt over domme og afgørelser 
Oversigt over anvendte hjemmesider (online kilder) 
Stikordsregister