Danmarks økonomi siden 1980 - en oversigt

9788762904521

ISBN13: 9788762904521

Vejl. pris 280,00 kr Udsalgspris 238,00 kr SPAR 42,00 kr
-
Danmarks økonomi siden 1980 er en kortfattet beskrivelse af de overordnede linjer i den økonomiske udvikling i Danmark i de seneste 35 år med hovedvægten på konjunkturbevægelserne og den økonomiske politik.

Der gøres desuden rede for væsentlige institutionelle ændringer og demografiske forhold.
Læseren bliver herved gjort bekendt med de centrale samfundsøkonomiske problemstillinger og betragtningsmåder. Der gives bud på forklaringer af udviklingens hovedtræk.

Fremstillingen er let tilgængelig og teksten ledsages af overskuelige figurer. De anvendte økonomiske begreber forklares.

Dansk økonomi er i centrum, men i et særskilt kapitel gives også et resumé af den internationale udvikling. I gennemgangen af den danske økonomi henvises til forholdene i EU og andre lande på relevante steder.

Bogen sigter primært på anvendelse ved undervisningen i samfundsbeskrivelse på universiteter og handelshøjskoler og i samfundsfag på gymnasier og handelsskoler. Den er desuden velegnet alle steder, hvor der er behov for et koncentreret og tilgængeligt overblik over de senere års økonomiske udvikling og problemstillinger.

Indholdsoversigt
Forord 
KAPITEL 1 Indledning 
KAPITEL 2 Befolkningen 
KAPITEL 3 Produktion, beskæftigelse, arbejdstid og produktivitet 
KAPITEL 4 Arbejdsstyrke og ledighed 
KAPITEL 5 Løn, samlede indkomster, indkomstfordeling og priser 
KAPITEL 6 Den indenlandske efterspørgsel
KAPITEL 7 Udenrigshandel og betalingsbalance 
KAPITEL 8 Offentlige finanser og finanspolitik 
KAPITEL 9 Rente, pengepolitik og valuta
KAPITEL 10 Lidt om den internationale økonomi 
KAPITEL 11 Opsummering og fremtidens udfordringer 
Statistik og litteratur 
Stikordsregister