Danmarks økonomi siden 1980 - En oversigt

9788757443097

ISBN13: 9788757443097

Vejl. pris 290,00 kr SPAR 0,00 kr

-
Danmarks økonomi siden 1980 er en kortfattet beskrivelse af de overordnede linjer i den økonomiske udvikling i Danmark i de seneste 37 år med hovedvægten på vækst, konjunkturbevægelser og den økonomiske politik.Der gøres desuden rede for væsentlige institutionelle ændringer og demografiske forhold.Læseren bliver herved gjort bekendt med de centrale samfundsøkonomiske problemstillinger og betragtningsmåder. Der gives bud på forklaringer af udviklingens hovedtræk.Fremstillingen er let tilgængelig og teksten ledsages af overskuelige figurer. De anvendte økonomiske begreber forklares.Dansk økonomi er i centrum, men i et særskilt kapitel gives også et resumé af den internationale udvikling. I gennemgangen af den danske økonomi henvises til forholdene i EU og andre lande på relevante steder.Bogen sigter primært på anvendelse ved undervisningen i samfundsbeskrivelse på universiteter og handelshøjskoler og i samfundsfag på gymnasier og handelsskoler. Den er desuden velegnet alle steder, hvor der er behov for et koncentreret og tilgængeligt overblik over de senere års økonomiske udvikling og problemstillinger.