Dansk ophavsrets fleksibilitet - En retsdogmatisk analyse af ophavsretslovens fortolkningsmæssige grænser

9788757434989

ISBN13: 9788757434989

Vejl. pris 430,00 kr SPAR 0,00 kr

-
Dansk ophavsrets fleksibilitet er en analyse af den grundlæggende systematik og de centrale ophavsretlige begreber i ophavsretsloven med henblik på at fastslå, hvor fleksibel den ophavsretlige beskyttelse er, dvs. i hvilket omfang loven – herunder EU-direktiverne – giver domstolene mulighed for i deres konkrete retsanvendelse at udvide eller indskrænke den ophavsretlige beskyttelse.

Analysen er overordnet opdelt i tre emner:
  • Internalisering – en analyse af mulighederne for indskrænkende og udvidende fortolkninger af ophavsretslovens centrale bestemmelser.
  • Ulovbestemte indskrænkninger – en analyse af om ulovbestemte, domstolsskabte indskrænkninger er mulige, eller om ophavsretslovens indskrænkningskatalog er udtømmende.
  • Rettighedskollisioner – en analyse af hvorledes domstolene løser de sager, hvor anerkendelse af rettighedshaverens ophavsretlige beskyttelse vil indebære en indskrænkning i andres rettigheder. 

Bogen indeholder en udførlig gennemgang af afgørelser fra danske domstole, EU-Domstolen og Menneskerettighedsdomstolen i sager, hvor ophavsrettens fleksibilitet – eller mangel på samme – har været central for udfaldet. I den forbindelse inddrager bogen såvel dansk som international litteratur på området og indeholder adskillige henvisninger hertil. 

Dansk ophavsrets fleksibilitet henvender sig både til jurister, der har teoretisk interesse for området, og til jurister, der arbejder med ophavsret i praksis.

Indholdsoversigt:
Forord
Forkortelser, kaldenavne og særligt om litteraturhenvisninger
DEL I. Indledning
DEL II. Internalisering
DEL III. Ulovbestemte indskrænkninger
DEL IV. Rettighedskollisioner
DEL V. Afslutning
Retspraksis
Litteratur
Stikordsregister