Dansk Privatret 19. udg.

9788757435283

ISBN13: 9788757435283

Vejl. pris 800,00 kr Udsalgspris 680,00 kr SPAR 120,00 kr
-
Dansk Privatret foreligger hermed i en revideret og ajourført 19. udgave. 

Bogen er primært tænkt som undervisningsgrundlag i juridiske fag ved universiteter og andre læreanstalter. Med bogens forholdsvise brede udvalg af emner har det være hensigten at åbne mulighed for en friere sammensætning af pensum efter de enkelte undervisningsinstitutioners behov. Bogen er også velegnet som opslagsværk for praktikere, der ønsker et hurtigt overblik over et retsområde.

Indholdsoversigt
Forord 
Oversigt over lovforkortelser 

DEL 1. Introduktion til retssystemet  
Kapitel 1. Retssystemet og retskilderne 
Kapitel 2. EU-retten 
Kapitel 3. Oversigt over retsplejen 
Kapitel 4. International privatret 
Kapitel 5. Skatteret – Grundlæggende principper  

DEL 2. Aftaler og erstatning 
Kapitel 6. Aftaler 
Kapitel 7. Mellemmandsret 
Kapitel 8. Erstatning uden for kontraktforhold 
Kapitel 9. Produktansvar 
Kapitel 10. Forsikring 

DEL 3. Køb og transportaftaler 
Kapitel 11. Køb 
Kapitel 12. Internationale køb 
Kapitel 13. Køb af fast ejendom 

DEL 4. Fordringer 
Kapitel 14. Fordringer 
Kapitel 15. Personskifte i skyldforhold 
Kapitel 16. Negotiable fordringer 

DEL 5. Kreditret 
Kapitel 17. Kreditaftaler 
Kapitel 18. Pant 
Kapitel 19. Kaution og garanti 

DEL 6. Tvangsfuldbyrdelse, konkurs og rekonstruktion 
Kapitel 20. Introduktion 
Kapitel 21. Udlæg og anden individualforfølgning  
Kapitel 22. Konkurs og gældssanering 
Kapitel 23. Rekonstruktion 

DEL 7. Særlige kontrakttyper 
Kapitel 24. Ansættelsesforhold 
Kapitel 25. Forvaring 
Kapitel 26. Leje af fast ejendom 
Kapitel 27. Entreprise 

DEL 8. Selskaber og andre juridiske personer 
Kapitel 28. Introduktion 
Kapitel 29. Personselskaber 
Kapitel 30. Kapitalselskaber 

DEL 9. Regulering og erhvervsudøvelse 
Kapitel 31. Introduktion 
Kapitel 32. Immaterialret 
Kapitel 33. Markedsføringsret 
Kapitel 34. Konkurrenceret 

DEL 10. Familie- og arveret 
Kapitel 35. Ægtefællers formueforhold 
Kapitel 36. Arv 

Stikordsregister