Det offentlige som procespart - Forvaltningsrettens virkning i civilprocessen

9788761939074

ISBN13: 9788761939074

Vejl. pris 1.245,00 kr SPAR 0,00 kr

-

Det offentlige som procespart er Frederik Waages doktordisputats

  • I hvilken grad er advokater, der repræsenterer offentlige myndigheder, forpligtede til at varetage den private modparts interesser?
  • Normerer forvaltningsloven og forvaltningsretlige retsgrundsætninger det offentliges optræden i civilprocessen?
  • Hvordan adskiller myndighedens retssagsførelse sig fra almindelig sagsbehandling, og har domstolene særlige undersøgelsesforpligtelser i sager om prøvelse af myndighedsudøvelse?

Disse og en række andre processuelle problemer, der knytter sig til det offentliges deltagelse i civile retssager, tages under behandling i denne doktordisputats, der er det første danske værk, der vedrører forvaltningsrettens og civilprocessens regler for det offentliges retssagsbehandling.


Bogen har interesse for advokater, embedsmænd og andre, der til dagligt beskæftiger sig med civile retssager, hvor det offentlige er part. Med en systematisk gennemgang af de enkelte dele af retssagens faser, udgør bogen endvidere et vigtigt supplement til de generelle danske lærebøger om civilproces, i kraft af bogens fokus på den ordning for prøvelse af myndighedsudøvelse, der er reguleret af retsplejeloven.