En procesteori om organisation

9788757436563

ISBN13: 9788757436563

Vejl. pris 350,00 kr SPAR 0,00 kr

-
Bogen teoretiserer over organisation ud fra antagelsen om, at proces er bestemmende for verden. Forfatter Tor Hernes foreslår derfor en terminologi, som er udledt af procesfilosofien, der normalt ikke anvendes i organisationsstudier.

”Bogens bemærkelsesværdige indsigtsfuldhed sikrer os et analysesprog og en analysestil, der sætter os i stand til at bevæge os fra proces og virkelighed til processen som virkelighed. Tor Hernes fastholder det flygtige i en organisering i bevægelse på en måde, som ikke er set tidligere. Bogen er en kæmpe bedrift, for den hjælper os med at blive mere observante og dygtige analytikere, der så kan stille bedre spørgsmål om det kontinuerlige nus kortvarige strukturer.”
- Karl Weick, Stephen M. Ross School of Business, University of Michigan 

Indholdsoversigt: 
Kapitel 1. Introduktion

Del 1. Nogle problemer ved organisationsteori og procesorganisationsteoriens potentiale
Kapitel 2. Derfor dur antagelser inden for organisationsteori ikke til at forklare organisering i en verden i bevægelse
Kapitel 3. Antagelser om organisering i en verden i bevægelse 

Del 2. På vej mod en procesteori om organisation
Kapitel 4. Temporalitet og proces
Kapitel 5. Organisation, meningsstrukturer og tid
Kapitel 6. Artikulationsmodi og agens

Del 3. Procesteori og udvalgte aspekter af organisation og management
Kapitel 7. Procesteori, organisatorisk kontinuitet og forandring
Kapitel 8. At styre og lede i tid
Kapitel 9. Organisationskultur, identitet og institutioner
Kapitel 10. Nogle tanker om procesundersøgelser
Kapitel 11. En kraftig opfordring til mystik

Tilføjelse: Den teoretiske ramme i korte træk
Litteraturliste
Navneindeks
Emneindeks