Entreprise - Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

9788757432428

ISBN13: 9788757432428

Vejl. pris 1.050,00 kr Udsalgspris 892,50 kr SPAR 157,50 kr
-
Bogen er en gennemgang af Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB92).Fremstillingen fortsat en håndbogskarakter, hvor forfatteren har haft lejlighed til dels at indarbejde den omfattende praksis, der er fremkommet siden 6. udgave fra 2009 og dels at nuancere og uddybe en række afsnit på grundlag af ny retspraksis. 

Indholdsoversigt
Forord
Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed – AB 92
A. Aftalegrundlaget
B. Sikkerhedsstillelse og forsikring
C. Entreprisens udførelse
D. Bygherrens betalingsforpligtelse
E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse
F. Arbejdets aflevering
G. Mangler ved arbejdet
H. 1- og 5-års eftersyn
I. Særligt om ophævelse
J. Tvister
Bilag
Forkortelser
Litteratur
Domsregister og afgørelsesregister
Stikordsregister