Erhvervsjura 13. udg. - i et markedsøkonomisk perspektiv

9788762904316

ISBN13: 9788762904316

Vejl. pris 490,00 kr Udsalgspris 416,50 kr SPAR 73,50 kr
-
Den traditionelle, juridiske synsvinkel rendyrker juraen som middel til løsning af foreliggende tvister.Den erhvervsjuridiske opgave består derimod i på forhånd at integrere juraen med en virksomheds øvrige styringsredskaber, således at virksomheden, alt taget i betragtning, disponerer optimalt.

Titlen gennemgår alle aspekter af ledelse med et erhvervsjuridisk fokus i forhold til interne og eksterne aktører, afsætning, skadeforvoldelse, finansiering, HR og forbruger og konkurrence. 

Indholdsoversigt
DEL I: SAMFUNDET, MARKEDET, VIRKSOMHEDEN OG JURAEN
Kapitel 1. Erhvervsjura som ledelsesredskab
Kapitel 2. Erhvervsvirksomheden og retssystemet 

DEL II: VIRKSOMHEDENS AFSÆTNING
Kapitel 3. Aftaler og fuldmagt
Kapitel 4. Køb
Kapitel 5. Tjenesteydelser 

DEL III: VIRKSOMHEDENS SKADEFORVOLDELSE
Kapitel 7. Erstatningsretten
Kapitel 8. Aftaler om forsikring 

DEL IV: VIRKSOMHEDENS FINANSIERING OG KREDITGIVNING
Kapitel 9. Kreditkøb og retten til varen
Kapitel 10. Aftaler om lån og kredit
Kapitel 11. Sikkerhed for gæld
Kapitel 12. Pant i fast ejendom
Kapitel 13. Kreditorforfølgning 

DEL V: VIRKSOMHEDENS ORGANISATION OG PERSONALE
Kapitel 14. De forskellige virksomhedsformer
Kapitel 15. Interessentskaber
Kapitel 16. Aktieselskaber og anpartsselskaber
Kapitel 17. Virksomhedens lønmodtagere 

DEL VI: VIRKSOMHEDEN, FORBRUGEREN OG KONKURRENCEN
Kapitel 18. Konkurrencebegrænsning og monopol
Kapitel 19. Markedsføring
Kapitel 20. Forbrugerbeskyttelse
Kapitel 21. Beskyttelse af immaterielle goder
Kapitel 22. Beskyttelse af varemærker
Stikordsregister