Erhvervsmægleres opgaver og ansvar

9788757420630

ISBN13: 9788757420630

Vejl. pris 700,00 kr SPAR 0,00 kr

-
 ”Erhvervsmægleres opgaver og ansvar” er en samlet fremstilling af erhvervsmæglernes retsstilling. Bogen indeholder en systematisk gennemgang af domme, juridisk litteratur, responsumudvalgsudtalelser m.v. Håndbogen beskriver, analyserer og kommenterer de opgaver og pligter, som påhviler den praktiserende erhvervsmægler.

Indholsoversigt
Forord
Kapitel 1. Introduktion
Kapitel 2. Retsgrundlaget for ejendomsmægleres virke og formidlingsopdrag
Kapitel 3. Generelt om ansvar for fejl begået af erhvervsmæglere
Kapitel 4. Opgaver i forbindelse med salgsopdraget, herunder værdiansættelse
Kapitel 5. Mæglers ansvar i forbindelse med salgsopdrag
Kapitel 6. Formidling af lejemål og udarbejdelse af erhvervslejekontrakter
Kapitel 7. Generelt om mægleres virke som skønsmand
Kapitel 8. Særligt om skønsforretninger ved ansættelse af markedsleje
Kapitel 9. Forældelse af krav mod mæglere
Kapitel 10. Forsikring og garantifond
Bilag 1. Standardbestemmelser – Erhverv
Litteratur
Afgørelsesregister
Stikordsregister