Nye rammer - offentlig opgaveløsning under og efter strukturreformen

9788776640279

ISBN13: 9788776640279

Vejl. pris 574,56 kr SPAR 0,00 kr

-
De offentlige ledere har hovedansvaret for at løse opgaverne i den offentlige sektor - også under og efter en strukturreform. Men hvilke krav og udfordringer, møder den offentlige leder i forbindelse med den store strukturreform? Og hvordan klædes lederen på til at klare disse udfordringer?

Nye rammer er en håndbog, der kaster lys over hvilken betydning den kommende reform har for ledere og interessenter i den offentlige sektor. John Storm Pedersen gennemgår kritisk og nuanceret strukturkommissionens arbejde, og sætter den offentlige opgaveløsning ind i sin kontekst. Med en kombination af et solidt teoretisk fundament og en bredt velfunderet praktisk erfaring kommer han bl.a. ind på:

De succeskriterier den kommende strukturreform opstiller

Den faglige begrundelse for en strukturreform

Hvilke løsningsmodeller der eksisterer for politisk besluttede opgaver

Fremtidens ledelsesform i den offentlige sektor

Strukturreformen som fremtidssikring af den offentlige sektor

Bogen er nødvendig læsning for enhver leder, hvis hverdag bliver påvirket af de massive forandringer, som den offentlige sektor står foran i de kommende år. Ligesom den er værdifuld for enhver beslutningstager, der vil kende til baggrunden for den offentlige opgaveløsning før, under og efter en strukturreform.


Som medlem af KopKPlus, kan du optjene points på dine køb. Læs mere her.